Kildeliste for UX-sannheter

Her finner du kildene som er brukt i innleggene på instagramkontoen @uxsannheter.

Det enkleste er ikke alltid det beste.

Ekspert-applikasjoner er komplekse, og krever ofte en annen tilnærming enn andre løsninger. Her kan vi for eksempel bruke Tesler’s Law!
 

8 Design Guidelines for Complex Applications

Law of Conservation of Complexity

Tesler's Law

Complex Application Design: A 5-Layer Framework

 

Ingen synes det er artig å fylle ut skjemaer.

Så la oss ikke gjøre affæren enda verre ved å bryte med de konvensjonene som finnes!
 

Form Field Usability: Avoid Extensive Multicolumn Layouts (16% Make This Form Usability Mistake)

Law of Proximity

Placeholders in Form Fields Are Harmful

Tooltip Guidelines

Website Forms Usability: Top 10 Recommendations

Error-Message Guidelines

 

Label til input-felter bør alltid være over.

Ikke inni, ikke under og ikke på siden.

 

Label Placement in Forms

Placeholders in Form Fields Are Harmful

 

Fenomenologiens rolle i UX.

En kraftfull tilnærming som inspirerer oss til å se gjennom brukerens øyne, forstå deres følelser, behov og sammenhenger.
 

Approaching Phenomenology in UX Design

Three surprising lessons UX can learn from phenomenology

 

Vi prokrastinerer hvis vi får muligheten.

Parkinson’s law sier at vi fortsetter å jobbe med en oppgave helt til tiden som er til vår disposisjon har gått ut.
 

Parkinson's Law

Parkinson’s Law: Why Constraints Are The Best Thing You Can Work With

 

Jevnlig feedback = trygge brukere.

Design er ikke en monolog, det er en samtale 💛
 

Visibility of System Status (Usability Heuristic #1)

 

Folk kan egentlig ikke multitaske.

Et bra design gir folk mulighet til å fokusere på oppgaven uten å bli distrahert av mindre kritiske oppgaver samtidig.
 

Think You're Multitasking? Think Again

How can designers maintain their users’ attention?

 

Toggles er bare en digital bryter.

En toogle kan kun skru noe av eller på, og skal ikke erstatte checkboxes.
 

Toggle-Switch Guidelines

 

Unngå å bruke placeholders. Det er sjelden det gir verdi.

Det kan gå utover både brukervennlighet og tilgjengelighet.
 

Placeholders in Form Fields Are Harmful

 

Grupper elementer som hører sammen.

Strukturer og organiser brukergrensesnittet ved å dele opp informasjon i mindre bolker.
 

Proximity Principle in Visual Design

 

“Lorem ipsum” skaper urealistiske design.

Innholdet skal ikke nedprioriteres, og dummy-tekst bidrar til dette.
 

Should we use Lorem Ipsum in product design?

Lorem Ipsum will destroy your design

 

Du er ikke brukeren din.

Av flere grunner bør du ikke tro at du representerer brukeren din.
 

False Consensus Effect: Definition And Examples

 

Lag et visuelt hierarki som matcher brukerens behov.

Gjør de viktigste elementene mest synlig.
 

Visual Hierarchy in UX: Definition

Breaking Down the Principles of Design (with Infographic)

 

Unngå stammespråk – så langt det lar seg gjøre.

Brukeropplevelsen handler om brukeren, ikke om deg eller bedriften.
 

The Do's and Don’ts of UX Writing

User-centric vs. Maker-centric Language: 3 Essential Guidelines

Match Between the System and the Real World (Usability Heuristic #2)

 

“Etablerte konvensjoner” skaper mindre friksjon.

Helt enkelt betyr det en anerkjent retningslinje eller norm som vi følger fordi det er “sånn alle gjør det”.
 

Match Between the System and the Real World (Usability Heuristic #2)

 

Jakob Nielsens 10 generelle prinsipper for interaksjonsdesign

10 Usability Heuristics for User Interface Design

 

Minimer antall valg når brukeren må ta raske avgjørelser.

Jo flere valg, jo mer betenkningstid trenger de. (Dette er Hick’s law)
 

Hick's Law

The Psychology Principles Every UI/UX Designer Needs to Know

 

Folk bruker mye mer tid på andres produkter enn ditt.

Dette er Jacob’s law.
 

Jakob's Law of Internet User Experience

The Power Law of Learning: Consistency vs. Innovation in User Interfaces

 

Estetisk design blir oppfattet som mer brukervennlig.

Brukere er mer tolerante til lav brukervennlighet om de liker designet.
 

The Aesthetic-Usability Effect: Why beautiful-looking products are preferred over usable-but-not-beautiful ones.

The Aesthetic-Usability Effect